זימון תורים לשיחת יעוץ רפואי בודיאו

אב הרחמים היטיבה ברצונך *
האם השמש תמיד שוקעת במערב *
אינגריד ברגמן במילותיה *
סערת רגשות ריקוד זוגות *